Contact

Postadres

Kamerkoor Canteklaer
Schubertlaan 16
7522 JR Enschede

e-mail

Telefoon

Hennie Marsman, voorzitter 06 294 925 31

Clazien Medendorp, secretaris 06 470 487 57

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief met actuele informatie over activiteiten en concerten van het koor.

Abonneer u kostenloos op de nieuwsbrief

Facebook

facebook.com/kamerkoor.canteklaer

Gezocht!

Kamerkoor Canteklaer zou graag in contact komen met ervaren zangers, vooral sopranen en tenoren! Stuur een berichtje naar secretariaat@canteklaer.nl en kom vrijblijvend een repetitie bijwonen!

Repertoire

Kamerkoor Canteklaer komt graag zingen in uw concertserie. Hieronder vindt u een impressie van de programma's die wij kunnen bieden.

Overzicht repertoire Kamerkoor Canteklaer (PDF-bestand)

Welkom

Kamerkoor Canteklaer is een jong, dynamisch kamerkoor met ongeveer 15 leden. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend drie repetities meedoen. Als je lid wilt worden, volgt een stemtest waarna tot aspirant-lidmaatschap besloten kan worden. Na een periode van twee maanden en eventueel een tweede stemtest ben je, bij goed gevolg, vast lid van Kamerkoor Canteklaer. Het koor hanteert een leeftijdsgrens. Bereikt een koorlid de leeftijd van 70 jaar, dan eindigt het lidmaatschap. Men kan daarna nog wel als projectlid worden gevraagd.

De contributie bedraagt € 28,00 per maand, € 336,00 per jaar. Studenten betalen € 14,00 per maand, € 168,00 per jaar. Nieuwe leden betalen in het eerste jaar alleen het resterende aantal maanden en een vergoeding voor een set met relevant repertoire. Nieuwe leden betalen contributie vanaf het moment dat zij als aspirant-lid zijn aangenomen.

Voor sommige projecten zijn extra zangers nodig. Projectleden zingen mee tijdens de repetities en concerten voor de duur van een project / programma. Een projectlid doet auditie en betaalt contributie gedurende de maanden dat hij of zij meezingt. Gastzangers zijn zangers die wij op het laatste moment voor een concert benaderen om mee te zingen. Zij betalen geen contributie.

Canteklaer repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Als je verhinderd bent, meld dit dan bij koorlid Clara of via de koorapp. Er wordt wel verwacht dat je zoveel mogelijk aanwezig bent!

Het koor repeteert in het Bonhoeffer College aan de Van der Waalslaan 35 in Enschede.

Het bestuur vervult in hoofdzaak een coördinerende taak. De organisatie van concerten wordt verzorgd door projectcommissies, waarin koorleden beurtelings deelnemen. Ook steeds terugkerende algemene zaken zoals koffie zetten in de pauze, afwassen, het verzorgen van de publiciteit en het onderhouden van de website worden verzorgd door de koorleden. Het repertoire wordt gekozen door de repertoirecommissie, waarin de dirigent een zwaarwegende stem heeft. Lidmaatschap van Canteklaer betekent niet alleen zingen maar ook deelnemen aan de organisatie.

Voorafgaand aan een concert houden we vaak een of meer studiedagen of extra repetities. Twee keer per jaar organiseren we een gezellige avond. We eten samen en zingen iets voor elkaar, solo of in groepjes.

De voorjaars-, herfst-, kerst- en zomervakantie vallen ongeveer samen met de basisschoolvakanties.

Kies hier welke cookies je accepteert:
Deze cookies zijn nodig om de site kunnen gebruiken en zijn daarom verplicht. Het gaat hierbij om de volgende cookies: een cookie waarin de cookievoorkeuren worden opgeslagen ('canteklaer-consent') en een cookie die wordt gebruikt om in te kunnen loggen in het interne gedeelte van de website ('canteklaer-status').
Deze cookies worden gebruikt om inhoud van sociale media weer te kunnen geven op de site. Het gaat hierbij om content van bijvoorbeeld Facebook.
Deze cookies worden gebruikt om audio en video van externe bronnen weer te kunnen geven op de site. Het gaat hierbij om content van bijvoorbeeld YouTube.