MARI NUSA & MEREL SOPHIE
Martin Wessels en Merel Moelker zijn Singer-Songwriters. Deze twee innemende persoonlijkheden organiseren een middag met eigen werk en weten te raken met hun warme, krachtige songs: een mozaïek van tedere ballads, kruidige americana en soulvolle blues.
Martin, Mari Nusa is zijn pseudoniem, en Merel Sophie nemen niet de minste instrumentale begeleiders mee en zullen ook vocaal elkaars liedjes ondersteunen. André Kerver (klarinet), Arjan Wilmink (gitaar), Stan de Kwaadsteniet (piano). Kamerkoor Canteklaer geeft ook acte de présence: Merel maakte een arrangement voor koor en solo-stem van 'The River', één van de liedjes van Martin.
Zondag 18 november 2018 Borne, Kulturhus, 15.00 uur
  Website Merel Moelker
  Website Martin Wessels


LUX AETERNA 2018
In dit programma brengt Kamerkoor Canteklaer een aantal hedendaagse werken van Morten Lauridsen, Jaako Mäntyjärvi en Ronald Moelker, cirkelend rond de thema's licht en eeuwigheid. De Latijnse uitdrukking 'lux aeterna' is afkomstig uit de requiemmis, waarin wordt gebeden om eeuwig licht voor de gestorvene(n).
De Amerikaanse componist Morten Lauridsen koos 'Lux Aeterna' als titel voor een werk voor koor en orgel. De vijfdelige compositie verklankt de verschillende manieren waarop 'licht' in kerkelijke teksten naar voren komt: als eeuwig licht, maar ook als licht in de duisternis, licht geboren uit het licht van de Verlosser, het licht van de Heilige Geest, licht in de harten, en zalig licht.
Eeuwig licht is ook een thema in het aangrijpende 'Canticum Calamitatis Maritimae' (Het lied over de ramp op zee) van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Hij schreef dit werk naar aanleiding van de ramp met de veerboot Estonia in 1994, waarbij 852 mensen verdronken. In het stuk gebruikt hij vocale effecten die een sterke associatie met de geluiden van de ramp oproepen.
In 'L'infinito' van Ronald Moelker, voor koor, blokfluit en saxofoon, wordt duidelijk dat gevoelens van eeuwigheid ook tijdens het leven ervaren kunnen worden. Met woorden van de Italiaanse dichter Giacomo Leopardi wordt het oneindige bezongen als een diepe zee waarin de geest kan wegzinken. In zijn werk 'Doubt' past Moelker een compositietechniek toe waarbij telkens kleine fragmenten worden herhaald en uitgebreid. Het effect van die uitgesponnen muziek is dat het gevoel voor tijd en maat van de luisteraar vervaagt. Zo maakt Moelkers werk ten slotte duidelijk dat het luisteren naar muziek ook zelf kan bijdragen aan de ervaring van oneindigheid.

     
Zondag 7 oktober 2018 Enschede, Grote kerk, 16.00 uur
Programma
• Ronald Moelker, 'Doubt' (koor en blokfluit)
• Ronald Moelker, 'L'infinito' (koor, blokfluit en saxofoon)
• Ronald Moelker, Ithaca (tenorsaxofoon)
• Jaakko Mäntyjärvi, 'Canticum Calamitatis Maritimae'
• Arvo Pärt, 'Pari Intervallo' (orgel)
• Morten Lauridsen, 'Lux Aeterna'
       'Introitus'
       'In Te, Domine, Speravi'
       'O Nata Lux'
       'Veni, Sancte Spiritus'
       'Agnus Dei - Lux Aeterna'
Iassen Raykov, dirigent
Dennis Vallenduuk, orgel
Ronald Moelker, blokfluit
Niels Bijl, saxofoon


MARE 2018
Mare, de titel van het concert dat Kamerkoor Canteklaer samen met het Bassano Quartet geeft, staat zowel voor 'zee' als voor 'verhaal'. Zoals uit dit programma blijkt, is de zee, of breder: water, een bruikbaar beeld wanneer er verhalen worden verteld over fundamentele menselijke ervaringen als dood en liefde. Soms in hele letterlijke zin, maar vaker als metafoor voor (gemoeds-)beweging, die soms positief, maar soms ook negatief kan zijn: op zee kun je ook schipbreuk lijden.
De titel Mare is allereerst ontleend aan het werk dat een centrale plek in het programma inneemt: 'Canticum Calamitatis Maritimae' (Het lied over de ramp op zee) van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Hij schreef het naar aanleiding van de ramp met de veerboot Estonia in 1994, en droeg het op aan de 852 verdronkenen. Het thema van de zee is hier dus nauw verbonden met dat van de dood.
Servaas Bank combineert in 'Zwei Wasser' twee populaire liedjes over water: 'Ach Elslein' uit de 15e/16e eeuw en 'Lord, here comes the flood' uit de 20ste eeuw. De 'Five English Folk Songs' van Vaughan Williams bezingen een geliefde die nooit meer, of juist wel, terugkeerde van zee.
Arvo Pärt toonzette in 'Nunc dimittis' de lofzang van de oude Simeon, die rustig kan sterven nadat hij Jezus, de Messias, heeft gezien. Steven Sametz gebruikt voor 'When he shall die' een tekst van Shakespeare die dood en liefde verbindt, net als Ronald Moelker in 'Doubt'. Koor en blokfluitkwartet sluiten het programma samen af met 'L'infinito', eveneens van Ronald Moelker. Hierin wordt, met woorden van de Italiaanse dichter Giacomo Leopardi, het oneindige bezongen als een diepe zee waarin de geest kan wegzinken  een vorm van schipbreuk die geen angst hoeft in te boezemen. 'Mare' is zo ook het laatste woord dat klinkt tijdens dit concert.
Drie van de uitgevoerde werken zijn speciaal voor dit concert gecomponeerd. Ronald Moelker, lid van het Bassano Quartet, schreef 'L'infinito' voor Eagle altblokfluitkwartet en kamerkoor. Moelker schreef voor Kamerkoor Canteklaer ook 'Doubt', een werk voor koor en blokfluit. Servaas Bank, lid van Canteklaer, liet zich door de beoogde samenwerking met het Bassano Quartet inspireren tot 'Zwei Wasser'.
Zondag 1 juli 2018 Usselo, Protestantse kerk, 15.30 uur
Programma
• Servaas Bank, 'Zwei Wasser' (koor en blokfluitkwartet)
• Ralph Vaughan Williams, 'Five English Folk Songs'
     'The Dark Eyed Sailor'
     'The Lover's Ghost'
• Johann Christian Bach, 'Quartett D-dur' (blokfluitkwartet)
     'Allegro'
     'Andante'
     'Allegro Assai'
• Arvo Pärt, 'Nunc dimittis'
• Ronald Moelker, 'Doubt' (koor en blokfluit)
• Steven Sametz, 'When he shall die'
• Jaakko Mäntyjärvi, 'Canticum Calamitatis Maritimae'
• Franz Joseph Haydn, 'Quartet in D, op. 5 no. 1' (blokfluitkwartet)
     'Andante'
• Ronald Moelker, 'L'infinito' (koor en 4 Eagle altblokfluiten)
Iassen Raykov, dirigent
Adriana Breukink
Ronald Moelker
Wolf Meyer
Saskia Teunisse
  Bassano Quartet


LICHT 2018
In dit programma zingt Kamerkoor Canteklaer werken rondom het thema 'licht'.

Centraal staat het aangrijpende werk Lux Aeterna (Eeuwig licht) van de hedendaagse Amerikaanse componist Morten Lauridsen. Deze vijfdelige compositie verklankt de verschillende manieren waarop het licht in kerkelijke teksten naar voren komt: als eeuwig licht, licht in de duisternis, licht geboren uit het licht der Verlosser, het licht van de Heilige Geest, licht in de harten, en zalig licht.

De 'Vespers' van Sergei Rachmaninov voor a capella koor worden door velen beschouwd als een hoogtepunt in de Russische geestelijke muziek. Kamerkoor Canteklaer zal drie delen uitvoeren. Het deel met de titel 'Gladsome light' is de psalm die tijdens de nachtwake in de Russisch-orthodoxe kerk wordt gezongen terwijl langzaam alle lichten in de kerk worden aangestoken.

In de volledige 'Vespers' volgt na dit deel 'Nunc dimittis', dat Kamerkoor Canteklaer nu echter uitvoert in de zetting van Arvo Pärt. In Pärts muzikale verbeelding komt deze lofzang van Simeon tot een hoogtepunt als er in de tekst sprake is van 'een licht dat geopenbaard wordt'.
Zondag 18 februari 2018 Zwillbrock, Barockkirche St. Franciskus, 16.30 uur
Programma
• Sergej Rachmaninov, 'Vespers (delen)'
       'Come, let us worship'
       'Blessed is the man'
       'Gladsome Light'
• Arvo Pärt, 'Nunc dimittis'
• Morten Lauridsen, 'Lux Aeterna'
       'Introitus'
       'In Te, Domine, Speravi'
       'O Nata Lux'
       'Veni, Sancte Spiritus'
       'Agnus Dei - Lux Aeterna'
Iassen Raykov, dirigent
Dennis Vallenduuk, organist


KERSTCONCERTEN 2017
Tijdens twee andere optredens zingt Kamerkoor Canteklaer eveneens bekende en onbekende kerstliederen.

Natuurlijk staan 'Hark! The Herald Angels sing', het slaapliedje de 'Coventry Carol' en het prachtige 'In the bleak midwinter' van Gustav Holst op het programma. Ook de Zweedse liederen 'Härlig är Jorden' en 'Jul, Jul, Stralande Jul', het Duitse 'Stille Nacht' en 'Es ist ein Ros entsprungen' van Michael Praetorius passen perfect bij de kerstsfeer, waarbij 'Rudolph, the Rednosed Reindeer' natuurlijk niet mag ontbreken.

Jetse Bremer maakte een feestelijke toonzetting van het eeuwenoude lied 'In dulci jubilo', waarbij de zangers zowel de melodie zingen als de instrumenten vormen. Het koor zingt ook 'O Nata Lux' uit 'Lux Aeterna' van de hedendaagse Amerikaanse componist Morten Lauridsen.
Zaterdag 16 december 2017 Delden, Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven (besloten concert)
Dinsdag 19 december 2017 Enschede, Wintertuin De Wonne, 20.00 uur


VIJF-KOREN-KERSTCONCERT 2017
Het veel-koren-kerstconcert is in de donkere dagen van december inmiddels een vertrouwd lichtpunt.

Dit jaar deden vijf Enschedese koren mee: Ton sur Ton, Kamerkoor Montessera, Popkoor Speechless, Capella Enschede junior en Kamerkoor Canteklaer.

De koren brengen een afwisselend en sfeervol programma dat begint en eindigt met het gezamenlijk zingen van een bekend kerstlied.
Vrijdag 15 december 2017 Enschede, Ontmoetingskerk, 19.30 uur
Programma Kamerkoor Canteklaer
• Traditional, 'Twinkle, twinkle, little star' (gezamenlijk)
• Traditional, 'Härlig är Jorden'
• Michael Praetorius / Jan Sandström, 'Der är en ros utsprungen'
• Morten Lauridsen, 'O Nata Lux' (uit: 'Lux Aeterna')
• Johnny Marks, 'Rudolph, the Rednosed Reindeer'
• Franz Gruber, 'Stille Nacht' (gezamenlijk)

Iassen Raykov, dirigent


MOTETTEN VAN BACH IN 2017
De motetten dateren uit Bachs tijd als cantor van de Thomaskirche in Leipzig (1723-1750). Opmerkelijk genoeg zijn de meeste in zeer korte tijd geschreven. Het behoorde namelijk tot Bachs verplichtingen om met zijn koor te zingen bij begrafenissen. Als cantor bepaalde Bach wat er gezongen werd en meestal was dat bestaand werk. Soms kreeg hij opdracht van de familie van de overledene om specifieke Bijbelteksten op muziek te zetten. Er moest dan dus in zeer korte tijd een nieuw motet geschreven en ingestudeerd worden. Duur en bezetting werden bepaald door het te ontvangen honorarium.

Vier van de in totaal zes motetten die Bach schreef staan op het programma, namelijk 'Jesu, meine Freude', 'Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf', 'Fürchte dich nicht', en 'Komm, Jesu, komm'. Deze vier worden aangevuld met 'O Jesu Christ, meins Lebens Licht' en met een vroeg werk waarvan pas recent is komen vast te staan dat het wel degelijk door Johann Sebastian is geschreven: 'Ich lasse dich nicht, Du segnest mich denn'.

Kamerkoor Canteklaer nodigt u van harte uit om naar deze motetten te komen luisteren. Ze vormen één van de hoogtepunten uit de koorliteratuur!
Zondag 18 juni 2017 Usselo, Protestantse kerk, 16.00 uur
Zaterdag 7 oktober 2017 Delden, Oude Blasius, 19.30 uur  Lees recensie...
Zondag 8 oktober 2017 Oldenzaal, St. Plechelmusbasiliek, 16.00 uur

           

           
Programma
• Knut Nystedt, 'Immortal Bach'
• Johann Seb. Bach
     'Fürchte dich nicht, ich bin bei dir' (BWV 228)
     'Jesu, meine Freude' (BWV 227)
     'Ich lasse dich nicht, Du segnest mich denn' (BWV Anh. 159)
     'Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf' (BWV 226)
     'Komm, Jesu, komm' (BWV 229)
     'O Jesu Christ, meins Lebens Licht' (BWV 118)
• Johann G. Walther
     'Variaties over het koraal Jesu, meine Freude' (orgel)
• Johann Christoph Friedrich Bach
     Uit: Sonate in A-Dur: 'Larghetto', 'Allegro' (barokcello en orgel)
Iassen Raykov, dirigent
Inja Botden, barokcello
Henk Linker, orgel